Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

NA ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΑΜΕΣΑ !...


ΠΡΟΣΟΧΗ , ΠΡΟΣΟΧΗ !...Ο Ναύτης Καμένος Παναγιώτης , να προσέλθει εις το γραφείο Εφοδιασμού , προκειμένου να παραδώσει το υλικό που έως τώρα κατείχε ! Η ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ θητεία του έχει ΛΗΞΕΙ !...